Chuyên đề: Các vấn đề sức khỏe nam giới khác

Nam giới thường chủ quan trong việc đi kiểm tra sức khỏe để phát hiện ra những nguy cơ tiềm ẩn của bệnh. Chuyên mục này sẽ chỉ ra những căn bệnh mà nam giới dễ bỏ qua, giúp tạo động lực để anh em chăm sóc sức khỏe tốt hơn.